להזמנות 052-5244255
נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
שירותים

הובלה והטמעת אסטרטגיית מכירה

השותפות עם הארגון שפונה אלינו, היא תנאי הכרחי להצלחת התהליך. אני מאמינה ש 'מי שנועל את הנעל יודע איפה היא לוחצת', לכן, כדי לתת פתרון ותוכנית הולמת לצרכי הארגון/החברה, אני רואה אחריות גדולה לתוצאות התהליך וליישמו לאורך זמן.

כל תהליך מתחיל באבחון מקדים של הארגון ובהכרת הליבה שלו, באופן שמאפשר עבודה והבנה מעמיקה. תהליך האבחון מורכב ממספר גישות חדשניות וכלים ייחודים המוצעים בהתאם לצרכי הארגון ומשך זמנו. מטרת האבחון לצאת עם מדדים כמותיים ואיכותיים להצלחת היישום. לאחר תהליך האבחון מקבל הארגון המזמין פרזנטציה בה מוצגות: התוצאות, המסקנות ותוכנית הכשרה להמשך התהליך. תהליך ההכשרה כולל מתן כלים ופיתוח מיומנויות לצמצום הפערים הקיימים. בסיום תהליך זה מגיע שלב ההטמעה, שלב קריטי בו יש ליווי מתמשך של הארגון ועובדיו להשגת המטרות שהוגדרו.שלב זה הוא האתגר האמיתי המבדל בין תהליך מוצלח מאד המניב תוצאות עסקיות רצויות לבין סדנא בודדת.

בין התהליכים המובילים שבוצעו:

בתחום הרפואי: ביסוס סטנדרט שירות ויצירת שפה משותפת ואחידה. פרויקט שירות "חווית בריאות אחרת", הינו פרוייקט ייחודי, שחלק מהותי ממטרתו, היא ההשפעה על החלטת הפרט בבחירת הגוף שייתן לו טיפול רפואי. הפרויקט כלל תהליך אבחון מדויק, בארגון, והחל ברתימת מנהלים בכירים, ומנהלי מחלקות לתמיכה בתהליך. לאחר ההכשרה, שנמשכה כחצי שנה, הארגון השכיל לאמץ תוכנית הטמעה מתמשכת, הכוללת בין היתר, הבניית טפסים ותהליכי משוב ממוחשבים והטמעת מנגנוני בקרה מתמשכים. תוצאות הפרויקט: ביסוס ותרגום מעשי לשירות פרו-אקטיבי בכל הסניפים, יצירת שפת שירות אחידה ויצירת 'חווית בריאות' חיובית למטופלים , בסטנדרט שעומד בהלימה עם המותג והמוניטין של הארגון.

בתחום הפארמה: הובלת פרוייקט הטמעת אסט' חדשנות רב ערוצית. פרוייקט שמחייב שינוי תפיסת חטיבת מכירות: מנציג רפואי 'מסורתי' לנציג רפואי 'היברדי', המשלב מוצר + שירות, וכן התאמת תהליך שיחת המכירה ומטרות החדשות

פרוייקט שאיחד ויצר הגדרת KPI'S משותפים לכלל החטיבות, תמך בהגדרת יעדים איכותיים, הכלל תהליך רתימת מנהלים עד הטמעתו בשטח

בתחום המסחרי: פרויקט לחברה המפעילה 48 סניפים ברחבי הארץ, שהגיעה למסקנה כי הגורם המשפיע על המכירות הן קופאיות החברה. הפרויקט כלל פיתוח, הכשרה ושיפור מיומנויות המכירה של 400 נציגי מכירה המהווים את הגורם המשפיע ביותר על חווית הקנייה ותוצאות מדדי המכירות. התוצאות השתקפו בכל הסניפים בשיפור מדהים בשלושה מדדים עיקריים:

  • עלייה בממוצע עלות סל קנייה
  • עלייה בממוצע פריטים לסל קנייה
  • עלייה בגיוס למועדון לקוחות
  • שיפור תוצאות סקר לקוח סמוי (ביחס לרשת ולמדדים שהוגדרו בתחילת התהליך).

תרצו לשמוע על עוד תהליכים? פרטים בצרו קשר