להזמנות 052-5244255
נגישות
 • ניווט מקלדת
 • צבעוניות חד-גוונית
 • צבעוניות הפוך
 • A-A-A
שירותים

סדנאות מכירה

להלן סדנאות תוכן עיקריות לפי תחומים. חשוב לציין כי לרוב, בכל סדנא יהיה פיתוח ייחודי המותאם לצרכי השטח, השפה והמתודולוגיה שנהוגה בחברה. בעיקר כשמדובר בחברת בינלאומיות

מכירות שטח, נציגי אולמות מכירה, מנהלי תיקי לקוחות

 • תפיסת תפקיד. ההבדל בין 'מצליחנים' לכאלה שפחות. מיפוי מיומנויות והתנהגיות. כיצד נבטא את הקשר בין חזון וערכי החברה, לבין שפה מקדמת ופעולות יומיומים
 • הכרת יחסי המרה, וכימות יעדים ביחס לסטטיסטיקות המקובלות בתחום
 • תהליך המכירה לנציגים בתחילת הדרך – בסיס
 • תהליך המכירה לנציגים וותיקים: העמקה ותרגול למתקדמים
 • הנעה לפעולה מחייבת – ניהול ה'שדונים' בדרך לסגירה
 • מניעת וטיפול בהתנגדויות

נציגים רפואיים - חברות תרופות וציוד רפואי

 • תפיסת תפקיד: מ'נציג מסורתי ' - נציג המתמקד במוצר ל'נציג ההיברדי' - מוצר + שירות.
 • תעדוף משקולות וניהול זמן ומסרים בפגישה בריבוי מוצרים או מוצר + שירות
 • כיצד להניע לפעולה רופא ולהפוך אותו ל'שגריר'
 • משמעות 'סגירה כפולה' - מוצר ושירות
 • היכולת להוביל שיחה באמצעות שאלות מעולות. בניית עץ ענפי ותכנון רצף פגישות 
 • מניעה וטיפול בהתנגדויות. כיצד להתאים את היחס הנכון ביחס לסגנון וטיפוס הרופא.