להזמנות 052-5244255
נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
שירותים

קורסים

בשנים האחרונות קיימת נטייה של חברות להעביר קורסים פנים ארגוניים.
קורסים אלו, מאפשרים לחברה לשמור על השפה המיוחדת לה, לשמור על סודיות ועל המתודולגיה ולמצוא פתרונות אל מול המתחרים.

קורס עתודה ניהולית: 
מטרת הקורס היא להכשיר אנשים שהחברה מזהה בהם יכולת להיות מנהלים בעתיד.
הקורס בנוי מ-8 מפגשים, ומשלב את ההנהלה ומחייב את המשתתפים בפרוייקט מסכם.

קורס מנהלים:
קורס זה עשוי לשמש כהשלמה למנהלים שעברו קורס ניהול, אך לא התמקדו ספציפית בניהול מכירות.
הקורס כולל עשרה מפגשים, המכסים את מכלול ניהול המכירות ועם זאת כל אחד מהם מתמקד בנושא שלם בפני עצמו ויכול לשמש גם כסדנה בודדת.

בקורס משולב מפגש הנהלה מקדים המציב רף ומיקוד של יעדי החברה.בסיומו כל משתתף מכין פרוייקט סיום, בליווי מנטור אישי מתוך ההנהלה.

קורס מכירות:
קורס מובנה וממוקד המתאים לנציגים חדשים (נציגים רפואיים, יועצי מכירות)בחברה.
מטרת הקורס היא 'יישור קו' בשפת המכירות המצופה בארגון וכוללת את בסיס הידע הנדרש לנציג בתהליך המכירות.
בקורס זה, הכולל חמישה מפגשים מובנים, המשתתפים לומדים ומתרגלים את מודל תהליך המכירות על שלביו השונים.

מפגש מבוא - תפיסת תפקיד מכירות, הכרת והבנת משמעות פתיחת מכירה, חשיבות ותרגול שלב ENGAGE.
זיהוי דרכי התקשורת הנכונות ליצירת יחסי אמון ויחסים לטווח הארוך המבוססים על נתינה, שלב 'זריעת הזרעים'.
מפגש 2 - הבנת המניעים, התפיסות והאמונות של הלקוח. אומנות הובלת שיחה באמצעות שאלות,למידה ע"י צפייה בראיונות של אנשי תקשורת מובילים.שימוש במודל ה'קרחון' ותרגול בבניית עץ שאלות ענפי ומכוון תוצאה.
מפגש 3 - הצגת המוצר תוך שמירה על חוזקותיו,תרגול שאלות 'לכידה',דיבור על אפיון,תפקוד ותועלת ללקוח,עבודה על מיומנויות ההקשבה והשיקוף.
מפגש 4 - משמעות סגירה אפקטיבית מותאמת לצרכי השוק, מניעה ובונה קשר מניב לטווח ארוך. טיפול בהתנגדויות,עבודה אישית על ה'שדונים' ופיצוח התנגדויות נפוצות.
מפגש 5 - בניית שגרות ניהול עצמי.הגדרת מדדי ביניים בדרך ליעד, בניית תכנית עבודה אישית, ניהול זמן ותעדוף משימות אל מול יעדים.