להזמנות 052-5244255
נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
שירותים

קורס מכירות באמצעות הטלפון

בקורס זה אנו מקנים כלים ומיומנויות לשיפור ושימור הביצועים העסקיים במוקדי השירות הטלפוניים.

נושאי המפגשים בקורס:

  • תרגול הכולל ניתוח שיחות מוקלטות של המשתתפים.
  • תפיסת תפקיד; מיפוי הציפיות: חברה, לקוח, תומך.
  • מהו שירות, וכיצד יוצרים שירות WOW גם בטלפון.
  • מהות שיחה טלפונית: מילים מקדמות, כימיה, שפת גוף וטונציה, התמודדות עם 'זמן מת'.
  • הכרת שלבי המכירה, בדגש על משמעות המכירה באמצעות הטלפון.
  • משמעות הובלת שיחה בזמן מוגבל ומכוונות לתוצאות עסקיות