להזמנות 052-5244255
נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
שירותים

קורס מכירות בסיס

בקורס זה, הכולל חמישה מפגשים מובנים, המשתתפים לומדים ומתרגלים את מודל תהליך המכירות על שלביו השונים.

מפגש מבוא: תפיסת תפקיד; מבנה התהליך: הכרת והבנת משמעות פתיחת מכירה; חשיבות ותרגול שלב "המקרב"; זיהוי דרכי התקשורת הנכונות ליצירת יחסי אמון ויחסים לטווח הארוך המבוססים על נתינה; שלב 'זריעת הזרעים'.

מפגש 2 - הבנת המניעים, התפיסות והאמונות של הלקוח; אמנות הובלת שיחה באמצעות שאלות; למידה ע"י צפייה בראיונות של אנשי תקשורת מובילים;  שימוש במודל ה'קרחון' ותרגול בבניית עץ שאלות ענפי ומכוון תוצאה.

מפגש 3 - הצגת המוצר תוך שמירה על חוזקותיו; תרגול שאלת 'לכידה'; דיבור על אפיון, תפקוד ותועלת ללקוח; משמעות ההקשבה האפקטיבית ושיקוף: קלאסי/חיובי.

מפגש 4 - משמעות סגירה אפקטיבית, מותאמת לצרכי השוק, ומניעה ובונה קשר מניב לטווח ארוך; טיפול בהתנגדויות; עבודה אישית על ה'שדונים' ותרגול התנגדויות נפוצות.

מפגש 5 - בניית שגרות ניהול עצמי: הגדרת מדדי ביניים בדרך ליעד; בניית תכנית עבודה אישית; ניהול זמן ותעדוף משימות אל מול יעדים.