להזמנות 052-5244255
נגישות
 • ניווט מקלדת
 • צבעוניות חד-גוונית
 • צבעוניות הפוך
 • A-A-A
שירותים

קורס ניהול מכירות

קורס זה עשוי לשמש כהשלמה למנהלים שעברו קורס ניהול, אך לא התמקדו ספציפית בניהול מכירות. הקורס כולל עשרה מפגשים, המכסים את מכלול ניהול המכירות, ועם זאת כל אחד מהם מתמקד בנושא שלם בפני עצמו ויכול לשמש גם כסדנה בודדת:

 • תפיסת תפקיד המנהל כמאמן
 • הצבת יעדים ומשימות 
 • ניהול משוב ככלי ניהולי שמוביל את העובד לתוצאות
 • ישיבת צוות כמבחן מנהיגות
 • ניהול סימולציות בישיבות צוות
 • מתודיקה בישיבות צוות
 • התמודדות עם קונפליקטים
 • ניהול מוטיבציה
 • עבודת צוות
 • הטמעה הלכה למעשה